COACHING

Coaching
Coaching is doelgericht en richt zich op individuele vraagstukken die met de persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van het versterken van één of meerdere competenties en/of vaardigheden te maken hebben.
Een coachingstraject start vanuit een vooraf bepaald doel (competentie en/of vaardigheid) waarbij het denken en het doelgericht handelen (en trainen) centraal staat.

Een coach helpt de coachee zijn nieuwe vaardigheden te leren, praktisch toe te passen in bestaande situaties en zo veranderingen door te voeren en doelen te bereiken. Doelen kunnen zijn; vergroten van zelfvertrouwen, timemanagement versterken, leidinggevende vaardigheden oefenen, kritiek leren ontvangen of geven, balans aanbrengen in werk en privé, discipline en structuur aanbrengen in werk of privé, doelen bepalen en behalen, makkelijker keuzes leren maken.


Voor wie
Voor mensen die de kwaliteit van hun leven en/of werk willen verbeteren, op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen of op het punt staan een grote verandering in hun leven en/of werk aan te brengen. Gecoacht worden betekent;

  • bewuster en intensiever naar jezelf leren kijken zonder oordeel en op professionele wijze.

  • belemmerende gedrag en denkpatronen leren verhelderen, onderzoeken en ombuigen.

  • gewenste doelen die je wilt bereiken, inventariseren en helder leren formuleren.

  • leren balanceren tussen voelen,denken en handelen.

  • werken aan zelfacceptatie en aan behoud van eigen autoriteit.

  • persoonlijke kwaliteiten, talenten en kracht ontdekken en deze laten horen en zien.

  • nieuw verworven inzichten integreren door te experimenteren met nieuwe strategieën.

  • nieuw verworven competenties en vaardigheden, oefenen, trainen en toepassen.

  • ruimte krijgen voor ontspanning, voor humor en gefocust werken.

Werkwijze
Coaching vindt plaats in een sfeer van respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. Coach en coachee zijn gelijkwaardig aan elkaar, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden. De coachee weet uiteindelijk zelf wat het beste voor hem/haar is en is dientengevolge zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.

Tijdens het coachingstraject hebben de doelen, middelen en keuzes van de coachee prioriteit boven die van de coach. Een coachingstraject bestaat uit 3-10 gesprekken van maximaal anderhalf uur. De frequentie is afhankelijk van de soort vraag en het te doorlopen proces.

Een begeleidingstraject vraagt om een duidelijk contract met de coachee en met de organisatie waar hij/zij voor werkt (mits dit aan de orde is).

De kaders hiervoor worden in het intakegesprek vastgesteld. Tussentijds wordt geëvalueerd over de voortgang van het traject. Een mogelijke opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek en na instemming van de coachee, eventueel een eindrapportage van de bevindingen.


Methodieken
De methodiek die ingezet wordt is afhankelijk van de coachee en de doelstellingen. Het gesprek vormt echter altijd de kern van het coachingstraject. Mogelijke methodieken die ingezet kunnen worden zijn; cognitieve gedragsstrategieën, focussing, ontspanningstechnieken (o.a. Mindfullness Based Stress Reduction), opstellingswerk, lichaamsgerichte oefeningen en rollenspel.