Persoonlijke ontwikkeling

* LICHAAMSBELEVING & ACCEPTATIE
In deze intensieve cursus; "Lichaamsacceptatie" wordt vrouwen geleerd om op een positievere wijze te kijken naar zichzelf en dit ook uit te dragen. Dit kan het begin zijn van een geslaagde poging zichzelf beter te begrijpen en te voelen, actiever te worden en beslissingen te nemen waardoor de kwaliteit van het leven in het algemeen kan verbeteren. De basiscursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 90 minuten. Er wordt zowel inzichtgevend als ervaringsgericht gewerkt. Door met andere deelneemsters te delen en te leren is er herkenning en steun wat mede zorgt voor een positief resultaat.

* AUTHENTIEK BEWEGEN VOOR GEVORDERDEN
Een cursus waarin deelnemers leren in aandacht, vorm en expressie te geven aan wat hen innerlijk beweegt. Authentiek bewegen doen we dagelijks maar we zijn ons daarvan vaak niet bewust. Deze cursus is bedoeld voor diegenen die zich bewust willen worden van hun impulsen, sensaties, gebaren, herinneringen en associaties die ons mede in beweging brengen. Door middel van speciale technieken leren deelnemers, bewust deze bewegingen verder te ontwikkelen en "de wijsheid van het lichaam" te blijven volgen. De beweger kan zo onbekende aspecten van zichzelf ontdekken en ervaart zijn of haar persoonlijke, spirituele en creatieve waarden terwijl ze zich manifesteren middels beweging. Authenticiteit, bewustzijn en integriteit zijn de kernthema’s in deze cursus. Deze cursus is niet geschikt voor iedereen. Deelnemers dienen zich enigszins bewust te zijn van hun eigen lichaam en zich er in thuis te voelen. Ervaring met andere lichaamsgerichte vormen van beweging en ontspanning zoals; tai chi, yoga, meditatie of mindfulness is een pré.

* ‘NEE’ LEREN VOELEN, ZEGGEN EN DOEN
Als je je eigen grenzen niet respecteert, verwacht dan niet dat een ander dat wel doet’. ‘Je gaat over mijn grens heen,…ik merk altijd pas achteraf dat ik iets niet wilde,…ik kan géén ‘nee’ zeggen,…ik wist ergens wel dat het géén goed idee was…’ etc. We reageren vaak vanuit onze verwachtingspatronen. Vanuit het hoofd i.p.v. het hart, vanuit het denken, i.p.v. het voelen. Vaak merkt men pas achteraf dat grenzen zijn overschreden. Spijt, vermoeidheid, schuldgevoel, dubbele boodschappen, miscommunicatie, etc. zijn dan het gevolg. In deze cursus leren deelnemers te luisteren naar de eigen lichaamsignalen die informatie geven over hoe het lichaam reageert op de omgeving. Deze informatie is nodig om een weloverwogen keuze te kunnen maken waarbij zowel hart als hoofd zijn betrokken. ‘Grenzen kunnen pas verlegd worden als je ze kent’. Door middel van oefeningen, leert men ‘nee’ te voelen, ‘nee’ te zeggen met overtuiging en ‘nee’ te doen.

* NIET DENKEN MAAR DANSEN
Spontaan reageren, vrij bewegen en dansen is iets wat kinderen automatisch doen. Zij reageren direct op impulsen zonder na te denken. Als we volwassen worden lijkt het of we dit verleren omdat we ons (teveel) aanpassen aan onze omgeving. We leren onze natuurlijke impulsen en ons lichaam onder controle te houden en verleren te "luisteren" ons lichaam. Dit kost veel energie en kan ons op den duur uit balans brengen. In deze cursus wordt beweging en dans ingezet als methode. Dans betekent in oorsprong dat onze innerlijke beleving vorm krijgt in waarneembare bewegingen van ons lichaam (expressie) in de ruimte om ons heen. In deze korte basis cursus leren deelnemers; te "luisteren naar hun lichaam", direct in beweging te komen zonder na te denken en oordeelvrij te bewegen. De lessen zijn intensief, inzichtgevend, inspirerend, soms confronterend en mede daardoor leerzaam. Danservaring en een goede conditie is absoluut niet nodig wel de bereidheid om nieuwe ervaringen op te doen.

Cursussen