DANS EN BEWEGING

Dans en Beweging

Renée Wolters

So you can't dance?
Not at all?
Not even one step?
How can you say
that you've taken
any trouble to live
when you won't even dance?
(Hermann Hesse 1927)


Dans is beweging maar beweging is nog géén dans. Pas als er sprake is van bewust vormgeven van het lichaam in de ruimte en aan de beweging spreken we over dans.
Corrie Hartong (1906 – 1991) definieert dans als volgt: ‘Dans is ritmisch gevormde beweging van het lichaam in de ruimte. Het ontstaat uit de drang of het verlangen in lichamelijke beweging uiting te geven aan hetgeen waardoor men innerlijk bewogen wordt’.

’Dans’ is in de westerse maatschappij vooral bekend als kunst en theatervorm en vaak denkt men dat ‘Dans’ alleen weggelegd is voor dansliefhebbers en getalenteerde dansers. In die context wordt ‘Dans’ dan vorm gegeven in ‘een choreografie’ waarbij de choreograaf c.q. ‘de danser’, bewust gebruik maakt van improvisatie, exploratie en compositie.
Maar ‘Dans’ is de meest primaire en oudste expressievorm. Het onderscheid zich van andere expressievormen omdat iedereen het instrument heeft om te dansen; het lichaam. Dans is daarom voor iedereen toegankelijk.

‘Dance is the only art of which we ourselves are the stuff of which it is made.’ (Ted Shawn, 1955)


Dansles of Danstherapie

Als er alleen een dansstijl c.q. alleen een vorm is, dan zou er géén ‘uiting worden gegeven aan hetgeen waardoor de danser/ cliënt/ choreograaf innerlijk bewogen wordt’. Er zou vorm zijn zonder inhoud waarbij de vaardigheid en stijl kan worden geoefend en getoond. Als er alleen inhoud zou zijn zonder vorm, dan zou de inhoud, niet zicht, hoor en voelbaar zijn voor de omgeving.
Met andere woorden, als we geen expressie zouden geven aan wat ons innerlijk beweegt, zou er géén communicatie en contact mogelijk zijn. Inhoud en vorm zijn in die zin onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In een dansles vindt er een integratie plaats tussen lichaam en geest en geeft de dansdocent, choreograaf, dansleerling, in de ruimte, in beweging en in een dansstijl, bewust vorm aan wat hem of haar innerlijk beweegt. De context waarbinnen het vormgevingsproces plaatsvindt ligt dan vast.

In danstherapie leert de cliënt vanuit een behoefte (hulpvraag), authentiek en op eigen unieke wijze vorm te geven aan wat hem of haar innerlijk beweegt, waarbij een integratie plaatsvindt tussen lichaam en geest. Binnen de context van de cliënt helpt de danstherapeut, de cliënt de innerlijke beweging, de impulsen gewaar te worden en hieraan vorm te geven op de eigen expressieve wijze.

Danstherapie
Danstherapeutische coaching voor dansers