VOLWASSENEN

Individueel

Individueel in danstherapie is mogelijk na een oriënterend (vrijblijvend) gesprek.
Als er na een eerste gesprek wordt besloten te starten met danstherapie wordt de hulpvraag van de cliënt vertaald in een plan van aanpak binnen een passend tijdspad. Dit gebeurt in onderling overleg.

 

Informatie

Contact

 

Groep

Groeps(dans)therapie is mogelijk voor volwassenen die al eerder aan een vorm van (cognitieve en/of lichaamsgerichte vorm) van groepstherapie hebben deelgenomen.
Eén keer per jaar start er een jaargroep. Voorafgaande aan deelname, heeft elke deelnemer een (vrijblijvend) oriënterend intake-gesprek.

 

Cursussen / Trainingen / Workshops

Contact

 

Danstherapie