Klachtenregeling

Wanneer er problemen ontstaan, probeer je deze in eerste instantie op te lossen met je therapeut.
Indien je er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om bij de klachtencommissie van de FVB een klacht in te dienen.
Voor meer info: www.vaktherapie.nl


Informatie