Beroepsspecifiek

* LICHAAMSTAAL IN DE PROFESSIONELE RELATIE
Een training voor professionals die met mensen werken in de hulpverlening, de zorg, en de dienstensector. Veel professionals zijn zich veelal niet of nauwelijks bewust van hun eigen lichaam en lichaamstaal in contact met hun cliënten.

Onder tijdsdruk of uit routine is men gericht op het vinden van oplossingen waarbij denken en handelen voorop staan. Door meer te leren letten op de eigen (vaak onbewuste) lichaamssignalen en lichaamstaal kan men waardevolle informatie krijgen over zichzelf en de ander. Dit voorkomt misverstanden, spaart energie waardoor er efficiënter gewerkt kan worden met resultaat.

In deze training leren deelnemers alert te zijn op de eigen lichaamstaal, manieren van contact maken en grenzen.

 

* DANSTHERAPIE & COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
Training voor dans-bewegingstherapeuten, lichaamsgerichte en psychomotore therapeuten in het werkveld en in opleiding. Deelnemers leren cognitieve gedragstherapeutische strategieën praktisch toe te passen binnen dans - bewegingstherapie met verschillende doelgroepen.

* DE DANSTHERAPEUTISCHE RELATIE
Training voor dans - bewegingstherapeuten, lichaamsgerichte en psychomotore therapeuten in het werkveld en in opleiding. Aandachtsgebieden; Therapeutische rollen, therapeutische stijlen, overdracht en tegenoverdracht in dans – bewegingstherapie.

* DANSTHERAPIE, TRAUMA & HERSTEL
Training voor dans - bewegingstherapeuten, lichaamsgerichte en psychomotore therapeuten in het werkveld en in opleiding. Theorie en praktijk van trauma en herstel in dans – bewegingstherapie aan de hand van casusmateriaal.


Trainingen