Vergoedingen

Je ontvangt een nota die je evt. kunt declareren bij je werkgever of zorgverzekeraar. Ook zijn er diverse verzekeringsmaatschappijen die onder bepaalde voorwaarden vaktherapie/ danstherapie gedeeltelijk vergoeden als je een aanvullende verzekering hebt.

Informeer ernaar bij je zorgverzekeraar.

 

Het vermelden van de AGB code van de Praktijk op een declaratie voor danstherapie is raadzaam;

Praktijk AGB; code nr. :90(0)13876

O.v.v. Verbijzondering; Kunstzinnige therapie en/of Dans(vak)therapie (FVB / NVDAT).

 

Zorgverzekeringen die dans(vak)therapie vergoeden: FVB


Andere vormen van zorgaanvraag zijn eventueel mogelijk via:

  • PGB (Persoons gebonden budget) aan te vragen via CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) Zorgkantoren

  • Bijzondere bijstand gemeente aan te vragen via de gemeente AWBZ.

  • De werkgever aan te vragen via de werkgever en/of bedrijfsarts.

  • Wet uitkeringen burger- oorlogsslachtoffer ‘40-‘45 (ook voor 2de generatie) WUF.

  • Scholen kunnen via rugzakje PGB maar ook in dienst van de school.

  • Activerende begeleiding ggz in de AWBZ; Het is mogelijk om een indicatie voor activerende begeleiding bij een psychische stoornis aan te vragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Bureau Jeugdzorg; de indicatiestellers voor zorg uit de AWBZ.

  • Beide kennen activerende begeleiding in de AWBZ toe, mits het gaat om activerende begeleiding zónder dat daarbij een vorm van behandeling nodig is.

  • Activerende begeleiding ggz in Zvw; Als de budgethouder met een PGB bij een psychische stoornis naast de activerende begeleiding wel een vorm van behandeling nodig heeft, wordt het PGB activerende begeleiding verstrekt door de zorgverzekeraar. Het hangt af van de zorgverzekeraar hoe de uitvoering van dit PGB er dan uitziet.


Aftrekpost inkomensbelasting

Onder de noemer ‘coaching’ en/of ‘supervisie’, in het kader van opleiding of studie, kunnen de kosten van sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.


Informatie