Beroepsspecifiek

* BEWEGINGSOBSERVATIES (LMA) TOEPASSEN IN DE DANSLES
‘Dancing is just discovery, discovery, discovery’. (Martha Graham).
Workshop voor dansdocenten en dansdocenten in opleiding. In deze training leren dansdocenten de danselementen, de dansaspecten en de basis van de Laban Movement Analysis (LMA) praktisch toe te passen in de eigen dansles. Door gericht te observeren en de analyse gebaseerd op deze thematiek toe te passen in de les kan de docent gerichter methodisch en didactisch lesgeven aan leerlingen wat leidt tot betere resultaten.

Workshops