PRAKTIJK VOOR DANSTHERAPIE,
COACHING EN SUPERVISIE

Simone Kleinlooh, Creatieve Therapie

Kleinlooh

Renée Wolters

Aangesloten bij:

  • Federatie Vaktherapeutische Beroepen: FVB

  • Nederlandse Vereniging Danstherapie: NVDAT

  • American Dance Therapy Association: ADTA

  • Zelfstandig Gevestigd Vaktherapeuten: ZGVT

  • Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching: LVSC

Registraties :

Master Degree in Dance Therapy (MDaT)
Master Thesis: 'A Meaning in Suffering' (2008): Area of interest: Male Childhood Sexual Abuse & DMT.
Board Certified Dance Movement Therapist (BC-DMT - 1170) bij; American Dance Therapy Association (ADTA)
Senior Registratie: (nr.1010002763) Geregistreerd supervisor bij; Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
Geregistreerd supervisor van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en is gebonden aan de gedragscode voor supervisoren van de LVSC. Registratienummer: (nr: S 12776)