Supervisie

Supervisie geeft zicht op werksituaties die problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In supervisie verken en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. Deze zijn vaak sturend, niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met collega’s om je heen. Door in dialoog te gaan en eventueel in beweging help ik je om meer verbinding te creëren tussen denken, voelen, willen en handelen en dieper te reflecteren op je eigen werkervaringen en kwaliteiten. Het uiteindelijke doel is om je eigen ‘innerlijke’ supervisor verder te ontwikkelen en beter te gaan functioneren binnen een professionele context.

Voor wie

Vaktherapeuten en professionals die werken in de geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk of privépraktijk.

  Supervisie

  Supervisie geeft zicht op werksituaties die problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe je ermee omgaat en welke alternatieven er zijn. In supervisie verken en herken je vaste patronen en ga je op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. Deze zijn vaak sturend, niet alleen voor je eigen handelen maar ook hoe je omgaat met collega’s om je heen. Door in dialoog te gaan en eventueel in beweging help ik je om meer verbinding te creëren tussen denken, voelen, willen en handelen en dieper te reflecteren op je eigen werkervaringen en kwaliteiten. Het uiteindelijke doel is om je eigen ‘innerlijke’ supervisor verder te ontwikkelen en beter te gaan functioneren binnen een professionele context.

   Voor wie

   Vaktherapeuten en professionals die werken in de geestelijke gezondheidszorg, welzijnswerk of privépraktijk.

   Werkwijze

   Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal vier supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn en wat in de bijeenkomst aan de orde komt. Enkele voorbeelden van onderwerpen die de supervisant kan aandragen zijn: het werken met cliënten, team dynamiek, overdracht en tegenoverdracht etc. In de supervisie kan er gekozen worden voor het ‘aan den lijve ervaren’ van situaties, de inzet van lichaamsgerichte werkvormen en aandacht voor non-verbale communicatie. De supervisie wordt face-to-face en/of online aangeboden. Afspraken voor bijeenkomsten en frequentie vinden plaats in onderling overleg met de supervisant.

   Begeleide intervisie is ook mogelijk en biedt collegiale ondersteuning en advisering om in een groep tot inzichten en oplossingen te komen met betrekking tot werkvraagstukken in een gezamenlijk vastgestelde structuur.

   Als lid en supervisor is Simone geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) een beroepsverenging voor professioneel begeleiders en is daarmee gebonden aan de gedragscode van de LVSC. De supervisie is geldig voor registratie van vaktherapeuten binnen het Register Vaktherapeutische Beroepen.

   “Mijn supervisie traject bij Simone Kleinlooh heb ik als zeer verrijkend ervaren. Haar parate kennis en kwaliteit voor het ’tussen de regels’ lezen en luisteren zorgt er vaak voor dat je binnen korte tijd op een diepe laag aan het werk bent. Hierdoor kon ik mij als supervisant echt verder ontwikkelen en kern patronen onder de loep nemen”.