Training & Coaching

In mijn trainingen staan lichaamstaal, beweging, improvisatie, spel en regelmatig ook dans centraal. In interactieve werkvormen wordt ieders potentieel zichtbaar wat ten dienste kan zijn aan een gesteld thema, b.v. het verbeteren van de communicatie en samenwerking, leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, stress hantering etc. 

Coaching richt zich op individuele vraagstukken die met de persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van het versterken van één of meerdere competenties en/of vaardigheden te maken hebben. Een coachingstraject start vanuit een vooraf bepaald doel waarbij het denken en het doelgericht handelen centraal staat. Doelen kunnen zijn; vergroten van zelfvertrouwen, timemanagement versterken, leidinggevende vaardigheden oefenen, kritiek leren ontvangen of geven, balans of structuur aanbrengen in werk en privé of keuzes maken. 

Voor wie

Voor leidinggevenden die een training willen aanbieden waarbij werknemers letterlijk samen in beweging gaan ten dienste van een vooraf gesteld doel. Coaching is voor wie de kwaliteit van het leven en/of werk/ wil verbeteren.

 • Profit en non-profit organisaties
 • Bedrijven
 • Onderwijs/ Studenten
 • Professionals in de zorg
 • Kunstensector
 • Vaktherapeuten

Training & Coaching

In mijn trainingen staan lichaamstaal, beweging, improvisatie, spel en regelmatig ook dans centraal. In interactieve werkvormen wordt ieders potentieel zichtbaar wat ten dienste kan zijn aan een gesteld thema, b.v. het verbeteren van de communicatie en samenwerking, leidinggeven, persoonlijke effectiviteit, stress hantering etc. 

Coaching richt zich op individuele vraagstukken die met de persoonlijke ontwikkeling, in de vorm van het versterken van één of meerdere competenties en/of vaardigheden te maken hebben. Een coachingstraject start vanuit een vooraf bepaald doel waarbij het denken en het doelgericht handelen centraal staat. Doelen kunnen zijn; vergroten van zelfvertrouwen, timemanagement versterken, leidinggevende vaardigheden oefenen, kritiek leren ontvangen of geven, balans of structuur aanbrengen in werk en privé of keuzes maken. 

Voor wie

Voor leidinggevenden die een training willen aanbieden waarbij werknemers letterlijk samen in beweging gaan ten dienste van een vooraf gesteld doel. Coaching is voor wie de kwaliteit van het leven en/of werk/ wil verbeteren.

 • Profit en non-profit organisaties
 • Bedrijven
 • Onderwijs/ Studenten
 • Professionals in de zorg
 • Kunstensector
 • Vaktherapeuten

Werkwijze

Trainingen voor professionals en organisaties worden georganiseerd op aanvraag, thema’s, locatie, data en tijdsduur worden in overleg met de organisatie bepaald. Mijn trainingsstijl is licht en soms confronterend en ik kan doel- en procesgericht zijn. Een training duurt minimaal 1 dagdeel en maximaal 4. Coaching vindt plaats in een sfeer van respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. De methodiek die ik inzet is afhankelijk van de coachee en de doelstellingen, b.v.; focussing, mindfullness, lichaamsgerichte oefeningen, improvisatie en rollenspel.
Een coachingstraject bestaat uit 3-10 gesprekken van maximaal anderhalf uur. De frequentie is afhankelijk van de soort vraag en het te doorlopen proces. Een begeleidingstraject vraagt om een duidelijk contract met de coachee en met de organisatie waar hij/zij voor werkt ( als dit aan de orde is). De kaders hiervoor worden in het intakegesprek vastgesteld. Tussentijds wordt geëvalueerd over de voortgang van het traject. Een mogelijke opdrachtgever ontvangt op verzoek en na instemming van de coachee, eventueel een eindrapportage van de bevindingen.

“Ik organiseer teambuilding en promotie evenementen voor bedrijven, waarin gewerkt wordt met een aantal disciplines naar een eindpresentatie toe. Simone is dan ook de eerste die ik vraag voor dans /beweging. Ze denkt vanaf het begin met je mee, en slaagt er elke keer in de meest uiteenlopende deelnemers aan het bewegen te krijgen, met plezier en overtuiging. Als trainer is ze doeltreffend, en als collega zeer gewild”